Šopron

Kot gimnazijalac dojde u Šopron k benediktincom, kade se marljivo uči i se trudi, da svojim roditeljem čim manje stroškov načinji. Ov gimnazijum je bio onda jedan od najboljih u cijeloj Ugarskoj.

Kod urzulinkov je Anton milištrovao i zato pak objed dostajao. Mladoga je cijenio ondašnji šopronski kanonik gospodin Franjo Domnanović, rodom iz Mjenova. Ov mu biše u već kom poslu dobročinitelj. Anton Szemelliker je druge podučavao i si tako malo pinez zaslušavao, da si je mogao laglje kupiti školske knjige.

1897. ljeta je stupio u malo sjemenišće u Juri.

Sopron

Gimnáziumba Sopronba jön a bencésekhez, ahol szorgalmasan tanul és igyekszik, hogy szüleinek minél kevesebb költséget okozzon. Ez annak idején az akkori Magyarország egyik legjobb gimnáziuma.

Antal az orsolyásoknál ministrált és ezért kapott ebédet. A fiatalt nagyon megbecsülte az akkori soproni kanonok Domnanovits Ferenc plébános, aki Malomházáról származott. Ő lett sokmindenben a jótevője. Szemelliker Antal másokat tanított és így egy kis pénzt is keresett, amivel aztán könnyebben tudott iskolai könyveket venni.

1897. esztendőben lépett be a győri kisszemináriumba.

Ödenburg

Als Gymnasiast kam er nach Ödenburg zu den Benediktinern, wo er fleißig lernte und sich bemühte, seinen Eltern so wenig wie möglich Ausgaben zu verursachen. Dieses Gymnasium war damals eines der besten in Ungarn.

Bei den Ursulinen hat er für ein Mittagessen ministriert. Der damalige šoproner Kanonikus Franjo Domnanović, gebürtig aus Mjenovo/Kroatisch Minihof, hat ihn sehr geschätzt. Anton Szemelliker hat andere unterrichtet und sich dabei etwas Geld verdient, um sich leichter Schulbücher kaufen zu können.

1897 trat er ins kleine Seminar in Raab/Győr ein.

1 / 212
Vulkaprodrštof
Vulkapordány
Wulkaprodersdorf
Šopron
Sopron
Ödenburg
Filež
Füles
Nikitsch