Šopron

Kot gimnazijalac dojde u Šopron k benediktincom, kade se marljivo uči i se trudi, da svojim roditeljem čim manje stroškov načinji. Ov gimnazijum je bio onda jedan od najboljih u cijeloj Ugarskoj.

Kod urzulinkov je Anton milištrovao i zato pak objed dostajao. Mladoga je cjenio ondašnji šopronski kanonik gospodin Franjo Domnanović, rodom iz Mjenova. Ov mu biše u već kom poslu dobročinitelj. Anton Szemelliker je druge podučavao i si tako malo pinez zaslušavao, da si je mogao laglje kupiti školske knjige.

1897. ljeta je stupio u malo sjemenišće u Juri.

Sopron

Gimnáziumba Sopronba jön a bencésekhez, ahol szorgalmasan tanul és igyekszik, hogy szüleinek minél kevesebb költséget okozzon. Ez annak idején az akkori Magyarország egyik legjobb gimnáziuma.

Antal az orsolyásoknál ministrált és ezért kapott ebédet. A fiatalt nagyon megbecsülte az akkori soproni kanonok Domnanovits Ferenc plébános, aki Malomházáról származott. Ő lett sokmindenben a jótevője. Szemelliker Antal másokat tanított és így egy kis pénzt is keresett, amivel aztán könnyebben tudott iskolai könyveket venni.

1897. esztendőben lépett be a győri kisszemináriumba.

Ödenburg

Vulkaprodrštof
Vulkapordány
Wulkaprodersdorf
Šopron
Sopron
Ödenburg
Filež
Füles
Nikitsch