Spomenploča za Szemellikera u Šopronu
04.11.2019.

U Šopronu su srijedu navečer otkrili spomenploču farniku Antonu Szemellikeru, koga je točno na dan pred 100 ljeti (10. aprila 1919. ljeta) dao ustriljiti ondašnji komunistički režim Bele Kuna. Kamena ploča se nahadja na onoj zgradi Šoprona, u koj su ustriljili onda 37-ljetnoga fileškoga farnika.

Kad su komunističke vlasti pred 100 ljeti u Filežu počeli rekviriranjem, se je uzbunio narod. Došlo je do striljanja s mrtvimi. Iako je Anton Szemelliker pokusio pomiriti ljude, su mu predbacivali, da je nahuskao narod protiv režima i ga pri friškom procesu odsudili na smrt.

Tekst na spomenploči je na tri jeziki, i to na hrvatskom, ugarskom i nimškom jeziku. Ime Antona Szemellikera je pišeno tako, kot stoji u stari dokumenti. Tekst uklesao je Koljnofac Csaba Csendes, ki je ploču pak počvrstio na zgradi.

„Da se ne pozabi človik!“

Podizanje spomentable Antonu Szemellikeru je inicirala njegova rodjakinja, Angelika Kornfeind ar joj je važno, da se ne pozabi osoba i njegova sudbina. „Da znaju ljudi, ki je ta človik, zač je živio i zač je umro“, razlaže Kornfeind. Zapravo je put do realiziranja spomenploče bio dost težak, je rekla Kornfeind, ar su morali brojne birokracijske točke riješiti, na primjer dozvola grada Šoprona i vlasnika zgrade, kako velika smi biti, kako visoko mora visiti i ča na njoj stoji.


Angelika Kornfeind (rodjena Semeliker) je rodjakinja pokojnoga Antona Szemellikera.


Benediktinac pater Anijan Marko Mogyorósi je pred zgradom u Šopronu molio i se spomenuo mučenika.


Jurski biškup András Veres je bio prilikom cijele priredbe prisutan.


Zgrada je u bližini autobusnoga kolodvora u Šopronu.

Maša s jurskim biškupom i s 18 farnikov

Po otkrivanju spomenploće u Kristof Lackner-ulici u Šopronu su služili mašu zadušnicu za mučenika Antona Szemellikera u Benediktinskoj crikvi u Šopronu. Ukupno 18 farnikov, jurski biškup András Veres i folklorna grupa Poljanci su skupa oblikovali svetu mašu, ku je pohodilo prilično 150 vjernikov.

Pri maši je jurski biškup Vereš rekao, da se ufa, da će im se ugodati, da bi proglasili mučenika Szemellikera blaženim. On da će sve moguće za to učinjiti. Rodjakinja Angelika Kornfeind se tomu veseli. Rodbina more sada samo moliti za mučenika i organizirati različne priredbe, ali za beatifikaciju je odgovorna dijeceza, tako Kornfeind.


Folklorna grupa Poljanci je oblikovala svetu mašu.

Spomenploča i u Vulkaprodrštofu

Semelikerova rodbina skoro svako ljeto organizira mašu za pokojnoga mučenika. Uza to su se trudili, da poberu i popišu dugovanja iz njegove ostavštine, tako čuva Angelika Kornfeind Szemellikerov pisaći stol. Važno joj je pri tom, da se to ne izgubi i da se tako očuva spominak i znanje o njemu.


Szemellikerov rodni stan prije.

Igrokaz „Fileška buna 1919. i nje žrtve“ ćedu zbog velikoga interesa još jednoč predstaviti, i to subotu 13. aprila u 19.00 u općinskoj dvorani u Filežu.

Prošlu subotu i nedilju su se i na Fileži igrokazom i velikom spomenpriredbom spomenuli svojega bivšega farnika, Antona Szemellikera i njegove tužne sudbine. Održali su spomenmašu, a na Szemellikerovom grobu na fileškom cimitoru su položili vijenac. Povjesničar Nikola Benčić je referirao o zadnjem putu Antona Szemellikera.

Vulkaprodrštof
Vulkapordány
Wulkaprodersdorf
Šopron
Sopron
Ödenburg
Filež
Füles
Nikitsch