Fileška buna

Austro-ugarska monarhija je propala po 12. novembru 1918. ljeta po zgubitku Prvoga svitskoga boja i se je raspala na sve strane. Zapadna Ugarska s hrvatskimi seli, dakle današnja austrijska savezna zemlja Gradišće je još pripala Ugarskoj. U ta čas je vladao jako čemerno političko i haralo teško gospodarstveno stanje. Komunisti su sve jače proklamirali svoje parole “Proletari svih zemalj ujedinete se!”

21. marca 1919. ljeta odstupila je vlada grofa Karolija u Budimpešti i proglašena je Sovjetska republika Ugarska. Pritisak na Crikvu i seljake je narasao, jer su zabranili s jedne strani vjeronauk u škola a zemljišće su dali podiliti. Seljaki su se tomu suprotstavljali.

Povjest je tada kratko bila “postala” i u Filežu, kade se je narod kot jedan od prvih pobunio protiv komunistov. Kad je početkom aprila 1919. ljeta došao kotarski komisar Géza Várady iz Gornje Pulje u Filež, da pred crikvom drži govor u smislu komunistov i da ljude uvjeri, da tribaju dati i svoje imanje i da odstupu od svojega zemljišća, su ga seoski ljudi napali i stukli.

Seoska pretpostavnost je morala odstupiti i na nje mjesto je stupio takozvani direktorij, ki je počeo rekviriranjem. Marija Košćan, koj su u stan posadili još nekoga drugoga, se je tako uzrujala, da je od toga umrla. U isti čas su Mjenovci došli susjedom na pomoć. Čula se je pucanja i komunisti su najzad strijili i smrtno pogodili dvoju dicu iz Mjenova.

Komunisti su sumnjali, da je fileški farnik Anton Szemelliker nahuskao ljude obadvih sel protiv njih i su ga skupa s brojnimi muži iz sela uhapšili 8. aprila i veljek, u fileškom kaštelu odsudili na smrt. 9. i 10. aprila se je “fileška tragedija” nastavila u Šopronu.

Neke muže su otpustili domom a neke su otprimili u Šopron, kade im je još jednoč sudjeno a Szemelliker je ponovno odsudjen na smrt zbog navodnoga natentanja naroda na naoružano protivljenje – a ostale su odsudili na nekoliko ljet uze. U noći, u rani ura 10. aprila je pak ustriljen pred zidom a mrtvo tjelo mu je zagrnuto uz zid na cimitoru. 11. septembara istoga ljeta, kad je pala revolucija su zemaljske ostatke Szemellikera iskopali i uz špalir ljudi (i dice) prevezli na cimitor u Filež. Zadnja želja je, naime, bila Antona Szemellikera, da bude pokopan med svojimi vjerniki u Filežu.

Fülesi Falufelkelés

Az Osztrák-Magyar Monarchia 1918. november 12-én az első világháború befejeztével széthullott darabjaira. Nyugat-Magyarország a horvát falvaival, azaz a mai Burgenland tartomány még Magyarországhoz tartozott. Abban az időben nehéz gazdasági körülmények voltak. A kommunisták egyre hangosabban hangoztatták jelmondatukat „Világ proletárjai egyesüljetek!”

1919. március 21-én lemondott gróf Károly kormánya Budapesten és kikiáltották a Magyar Szovjet Köztársaságot. Az egyházra fokozódott a nyomás, mivel megtiltották egyrészt a hittant az iskolában, másrészt a földeket felosztották. A gazdák ez ellen szegültek.

A történelem akkoron Fülesen is „megállt”, mivel itt kelt fel először a nép a kommunisták ellen. Amikor 1919. április elején Várady Géza kerületi biztos Felsőpulyáról Fülesre érkezett, hogy a templom előtt beszédet mondjon a kommunisták érdekében, és hogy meggyőzze a népet, hogy odaadják a vagyonukat és lemondjanak a földjeikről, ekkoron a falu népe megtámadta és jól elverte.

A falu vezetésének le kellett mondania és helyükre úgy nevezett direktóriumot állítottak, mely elkezdte az elkobzásokat. Kostyán Mária, akinek a házába még valakit odatettek, olyannyira felháborodott, hogy abba bele is halt. Ekkoron jöttek a malomháziak is a szomszédok segítségére. Lövöldözés hallatszott és a kommunisták visszalőttek, s két malomházi gyereket eltaláltak.

A kommunisták azt feltételezték, hogy Szemelliker Antal fülesi pap húzta fel a két falu népét ellenük, s ezért április 8-án elfogták több férfivel egyetemben és a fülesi kastélyban halálra ítélték.

Április 9-én és 10-én folytatódott a „fülesi tragédia” Sopronban. Pár embert elengedtek, párat meg Sopronba vittek, ahol Szemellikert újonnan halálra ítélték azzal a váddal, hogy a népet arra uszította, hogy fegyverekkel ellenkezzenek – a többieket pedig pár év börtönbüntetésre ítélték.

Még az éjjel, április 10-én a hajnali órákban golyó által kivégezték, s halott testét a temető fala mellé temették. Még az év szeptember 11-én, mikor elesett a forradalom, kiásták Szemelliker földi maradványait és sorfal mellett elszállították a fülesi temetőbe. Utolsó kérése ugyanis az volt Szemelliker Antal atyának, hogy a hívei mellé temessék Fülesen.

Nikitscher Dorfaufstand

Vulkaprodrštof
Vulkapordány
Wulkaprodersdorf
Šopron
Sopron
Ödenburg
Filež
Füles
Nikitsch