Vulkaprodrštof

Szemelliker obitelj / család / Familie

Anton Szemelliker, kako se je potpisao i kako ga pišu na grobnom spomeniku u Filežu, rodio se je 25. maja 1882. ljeta u Vulkaprodrštofu. Ovo selo je bilo negda plodno tlo za duhovnička i redovnička zvanja. Kot 41. od ovih bio je Anton Szemelliker. Njegovi roditelji su se zvali Jure i Marija, rodjena Dragšić, a imao je devetero braće.

Kot mali ditić biše Anton živ, veseo ali pri tom pobožan i bistre glave. Kot takovoga su ga karakterizirali njegoi učitelji i tovaruši. Anton je kot pobožan dičak rado pri sveti maši milištrovao.

Njegova mlada maša 1905. ljeta nije bila najveselija, jer mu je pred tim pri porodu prvoga diteta umrla sestra Paula, ka je bila odana za Johanna/Šanija Stassnera, a umro je i brat Ivan/Jivoš, ki je bio prošao na pogreb svoje sestre. Sve se je to godalo u Petrovom Selu kade je Šani Strassner peljao gospodarstvo svojega brata Jožefa Strassnera, ki je bio onde farnik.

Vulkapordány

Szemelliker Antal, ahogy aláírta a nevét és ahogy a fülesi sírkő is írják, 1882. május 25-én született Vulkapordányban. Ez a falu valamikor nagyon termékeny földje volt a lelkipásztori és a szerzetesi hivatásoknak. A 41. ebben a sorban Szemelliker Antal volt. Szülei György és Mária voltak, született Dragsits, és kilenc testvére volt.

A kis Antal nagyon élénk, és jókedvű fiúcska, de emelett nagyon tiszta lelkű és jó eszű gyermek volt. Így ismerték a tanárjai és a barátai. Mint szende gyermek nagyon szeretett ministrálni a szentmiséken.

Az újmiséje 1905. esztendőben nem volt a legvidámabb, mivel előtte halt meg lánytestvére Paula szüléskor, aki Strassner János felesége volt, és ekkor halt meg a fivére Iván is, aki elment a lánytestvére temetésére. Mindez Szentpéterfán történt, ahol Strassner János testvérének, Strassner Józsefnek, az akkori plébánosnak gazdaságát vezette.

Wulkaprodersdorf

Vulkaprodrštof
Vulkapordány
Wulkaprodersdorf
Šopron
Sopron
Ödenburg
Filež
Füles
Nikitsch