Izložba i spomen maša za Antona Szemellikera
04.10.2023.

Na Vazmeni pandiljak su u Crikvi svetoga Mihovila u Šopronu održali svetačnu mašu u čast mučenika i duhovnika Antona Szemelikera. Služio ju je jurski biškup Andraš Vereš. Potom su otvorili izložbu o žitku Antona Szemelikera u pohoditeljskom centru Svetoga Mihovila.

Anton Semeliker je umro mučeniku smrt. Po fileškoj buni su komunisti 8. aprila 1919. ljeta odsudili Semelikera na smrt zbog natentanja naroda na naoružano protivljenje. 10. aprila 1919. ljeta su ga u Šopronu ustriljili. Sada teče proces, da bi mučenika proglasili blaženim. Pri maši u Šopronu su molili i zato, da Szemeliker bude proglašen blaženim.

Trojezična izložba o Antonu Semelikeru kaže u slika i teksti na ugarskom, hrvatskom i nimškom jeziku sve životne štacije Antona Semelikera. Uza to je izložen i Semelikerov pisaći stol, koga je pojerbala Angelika Kornfeind i ga je svojoj kćeri Juliji dala dalje. Nje staristariotac od majčine strani je bio brat Antona Semelikera.

Izložba u centru Svetoga Mihovila u Šopronu je otvorena do novembra. U rodnom selu Vulkaprodrštofu ćedu služiti mašu u spominak mučeniku u maju okolo njegovoga rodjendana.

ORF Hrvati

Vulkaprodrštof
Vulkapordány
Wulkaprodersdorf
Šopron
Sopron
Ödenburg
Filež
Füles
Nikitsch