Maša zadušnica za Antona Szemellikera
04.17.2018.

Na inicijativu Szemellikerove rodbine iz Vulkaprodrštofa je farnik Ivan Karall u Crikvi Svetoga Duha u Šopronu nedilju služio mašu zadušnicu za mučenika Antona Szemellikera. Farnika Fileža su nekrivično 1919. ljeta u Šopronu u friškom procesu osudili na smrt i 10. aprila istoga ljeta umorili.

Farnik Szemelliker se je rodio 25. maja 1882. u Vulkaprodrštofu. Ovo selo je bilo prlje jako plodno tlo za duhovnička i redovnička zvanja.

Szemelliker je kanio biti „pravi duhovnik“

Obitelj Szemelliker je imala desetero dice. Najmladji dičak Anton biše jako živ i veseo, ali pri tom pobožan i bistre glave. Osnovnu školu pohodio je u rodnom selu, a kot gimnazijalac dojde u Šopron k benediktincem, onda jedna od najboljih sridnjih škol u cijeloj Ugarskoj.

Kot dičak ja prošao s Prodrštofci piše u Celje na shodišće. Zatim stupi u sjemenište u Juri. Bratu da je rekao: „Ako ću postati duhovnik, onda kanim pravi duhovnik biti!” 1905. ljeta nastane duhovnik. Kot kapelan dojde u Filež uz farnika Matu Karalla. Po njegovoj nenadijanoj smrti nastane fileški farnik.

Bio je aktivan na različni područji

Anton Szemelliker je djelao i na polji kot i va društvenom žitku. Utemelji Katoličansko mladenačko društvo, a i Seljačko društvo. Isto tako je peljao i Kreditnu banku, ku je utemeljio. Kratko pred Prvim svitskim bojem je farof čisto obnovio. Njegova ljubav slišila je siromahom i dici.

Crikva i seljaki su bili pod pritiskom nove vlade. Po 1. svitskom boju 1918. ljeta je u Ugarskoj, koj je pripadalo Gradišće, bilo jako čemerno političko i gospodarstveno stanje. Komunisti su sve jače proklamirali svoje parole „Proletari svih zemalj ujedinite se!“.

Kad je 21. marca 1919. ljeta odstupila vlada grofa Karolija u Budimpešti, se proglasi „Sovjetska republika Ugarska“. Pritisak na crikvu i seljake je narasao, ar su zabranili s jedne strani vjeronauk u škola, a zemljišće su radi podiliti. Seljaki su se tomu suprotstavljali.

Nekrivično su ga osudili na smrt

Kad je došao kotarski komisar Geza Varady iz Gornje Pulje u Filež, da drži govor, su ga ljudi napali i stukli. Istovrimeno su Mjenovci došli Filešcem na pomoć. Komunisti su sumljali, da je farnik Anton Szemelliker nahuskao ljude obadvih sel protiv njih.


Antona Szemellikera su ustriljili 10. aprila 1919. ljeta u Šopronu

Vrijeda stoji nekrivično pred sudom i u friškom procesu u Šopronu ga osudu na smrt, kade ga 10. aprila 1919. ljeta umoru.

Karall: vjera se nesmi zatajati

Glavni celebrant svete maše u Šopronu, Ivan Karall, je u svojoj prodiki istaknuo, da je mučenička krv sime kršćanstva. Vjera da se nesmi zatajati, bar kakovi režimi i diktature dojdu. U tom da je Anton Szemelliker pretkip, tako Karall.


Mašu je služio farnik Pajngrta i Rasporka, Jonči Karall

Na svetu mašu skoro pozabljenoga mučenika su došli sve skupa oko pedesetimi iz Vulkaprodrštofa i Fileža i iz okolišnih hrvatskih sel Šoprona. Ovako je bila nazoči i 90-ljetna Paula Semeliker, čiji stariotac Luka je bio Antonov brat, sa svojom obiteljom, svojimi nukići i pranukići. Svetu mašu je muzički oblikovao kantor Štefan Grubić iz Koljnofa.

Proces za proglašenje blaženim aldova Sovjetske republike je u toku

Želja rodbine bi bila, da se njegovo ponašanje cijeni i ne pozabi. I nadalje su predvidjene zadušnice u njegovom rodnom selu Vulkaprodrštofu i na Filežu, kade je i pokopan.


U Šopron doputovali su rodjaki Antona Szemellikera …


… med njimi 90-ljetna Paula Semeliker i nje unuka Marija Kornfeind

Jurska biškupija je pokrenula proces, da Crikva svoje mučenike iz Ugarske Sovjetske Republike farnika Császára i Ferenca Wohlmutha proglasi blaženim. Wohlmuth je rodom iz Lekindrofa/Neckenmarkt. Mučeničku smrt za vrime Ugarske Sovjetske Republike je pretrpio i Anton Szemelliker.

Vulkaprodrštof
Vulkapordány
Wulkaprodersdorf
Šopron
Sopron
Ödenburg
Filež
Füles
Nikitsch