LIKUD svečevao 100 ljet Gradišće
10.31.2021.

U Filežu je Literarno i kulturno društvo (LIKUD) pozvalo subotu na priredbu „100 ljet Gradišće“. U dvorani za priredbe su predavači Mihael Schreiber, Mihael Jordanić i Franjo Palković referirali o povijesti Gradišća.

LIKUD je prezentirao i dva digitalne projekte, i to film o „Fileškoj buni 1919. ljeta“ i „Idemo kroz povijest Fileža“. O projekti je rekao Franjo Palković, predsjednik LIKUD-a, da su se prem korone cijelo ljeto pripravili na ovu priredbu, kade idu kroz povijest sela.

Već ne ponoviti falinge prošlosti

Cilj je, spomenuti se važnih dogadjaj, dati informacije i da ovim znanjem prošlosti bolje razumimo budućnost i da se falinge prošlosti već ne moru ponoviti, je rekao predsjednik LIKUD-a Franjo Palković.

Franjo Palković, predsjednik LIKUD-a

Priredbu je muzički oblikovalo folklorno društvo „Graničari“. Publika je na ov večer mogla i pohoditi dvi izložbe, naime „100 ljet Gradišće“ Hrvatskoga kulturnoga društva kot i stare slike sela pod naslovom „Stari Filež“.

Prezentirali su stare slike pod naslovom „Stari Filež“

Razvitak zemlje Gradišća je glavna tema predavanj

U centru predavanj je stao razvitak zemlje Gradišće i hrvatskoga sela Filež u prošli 100 ljeti. Povjesničar Mihael Schreiber je predavao o raspadu austro-ugarske monarhije i nastajanju Gradišća 1921. ljeta.

Mihael Jordanić je govorio o Gradišću kot pogranična regija, a Franjo Palković je dao pregled o tom, kako su Gradišćanski Hrvati po Prvom svitskom boju podiljeni u tri države.

LIKUD je pozvao na priredbu „100 ljet Gradišće“

Virtualna šetnja kroz povijest sela

U prvom digitalnom projektu LIKUD nudi virtualnu šetnju kroz povijest Fileža. U deseti, prilično pet minut dužički video-klipi, stručnjaki predstavljaju markantne dogodjaje prošlih stoljeć, kot na primjer dolazak Hrvatov ili šmugljanje. Videofilmi su dostupni na webstranici LIKUD-a.

Drugi digitalni projekt je film o „Fileškoj buni 1919. ljeta“. Ovo je film o igrokazu Martina Jordanića, ki je imao praizvedbu 2019. prilikom 100. obljetnice spominjanja na smrt seoskoga farnika Antona Szemellikera, mučenika, koga su ustriljili Črljeni gardisti.

Farnika Antona Szemellikera su odsudili na smrt

Buna u Filežu je diboko usidrena u spominku Filežcev

Fileška buna protiv komunističke sovjetske republike u Ugarskoj 1919. je diboko usidrena u kolektivnom spominku fileških stanovnikov i bila je mnogim tadašnjim Filešcem motivacija, da 1921. glasuju za priključenje pograničnoga sela Filež mladoj republiki Austriji.

ORF Hrvati
LIKUD

Vulkaprodrštof
Vulkapordány
Wulkaprodersdorf
Šopron
Sopron
Ödenburg
Filež
Füles
Nikitsch