100 ljet Fileška buna
05.03.2019.

Pred 100 ljeti su stanovniki Fileža, Mjenova i okolice doživili burne dane. Početkom aprila 1919. ljeta je naime u tadašnjoj Ugarskoj zbusnula buna protiv novo upeljanoga komunističkoga režima. U okviru bune su umrle tri peršone iz Mjenova i Fileža, a kriva osuda prema tadašnjemu farniku Antonu Szemellikeru je peljala do njegove egzekucije.

Prilikom 100. obljetnice smrti četirih peršon i fileške bune je Literarno i kulturno društvo LIKUD Filež organiziralo osebujnu kazališnu predstavu i spomenmašu s polaganjem vijenca na fileškom cimitoru.

Četire predstave u Filežu je pohodilo svega skupa 600 zainteresiranih.

U Šopronu su podigli spomenploču u čast umorenomu farniku, ki se je narodio u Vulkaprodrštofu.

Vulkaprodrštof
Vulkapordány
Wulkaprodersdorf
Šopron
Sopron
Ödenburg
Filež
Füles
Nikitsch