Priredba u čast Antonu Szemellikeru
04.08.2019.

U općinskom stanu u Filežu su subotu i nedilju predstavili igrokaz „100 ljet fileška buna i smrt farnika Antona Szemellikera“, koga je napisao Filežac Martin Jordanić po povidanji živih svidokov vrimena iz Fileža i Mjenova.

Fileškoga farnika Szemellikera su ugarski komunisti veljek po Prvom svitskom boju odsudili na smrt i ga 10. aprila 1919. ljeta u Šopronu umorili. Uzrok je bilo buntovanje stanovnikov protiv novih odredbov Ugarske Sovjetske Republike pod peljanjem Béle Kuna.

Povjesničar Michael Schreiber je dao kratak uvod pred prezentacijom igrokaza.


Proletari, ada skromni djelači, su dostali nalog, da rekviriraju imanje seljakov i bogatušev u selu.


Autor igrokaza: Martin Jordanić

Zastupniki takozvanih direktorijumov su uz drugo počeli rekviriranjem imanja bogatih ljudi, pred svim seljakov, anulirali su općinski tanač, prevrgnuli načelnika Miju Vargu i zabranili podučavanje vjeronauka u školi. To si naravno pogodjeni ljudi nisu dali dopadati i su se ovim mjeram suprotstavljali, a dijelom i silom.


Štefan Domnanović u ulogi farnika Antona Szemellikera.

Tako su hitali kamenje i mućke na gornjopuljanskoga komisara, Gézu Váradyja, kad je držao govor o upeljanju komunističkoga sistema. Zvana toga su u okviru fileške bune usmrćene tri peršone.


Glavni zapovidnik direktorijuma u Filežu, Dezsö Entzbruder (Johnny Kuzmić) i ranjeni komisar Géza Várady (Alfred Vöröš).


Ljudi, seljaki, su potreseni o visti, da su ustriljena dvoja dica.

Usmrćene tri peršone u okviru fileške bune

Dvoja dica, Marica Drimmel i Vankac Bucolić, su ustriljena, kad su zastupniki Črljene vojske strijali prema Mjenovu s ciljem, da bi umirili ljude. Nadalje je umrla žena Marica Košćan od moždjanoga udarca u okviru rekviriranja svojega imanja.

Farniku Szemellikeru predbacivaju huskanje ljudi

Ugarski komisari krivu fileškoga farnika, Antona Szemellikera, da je on nahuskao ljude protiv novih odredbov i protiv Ugarske Svojetske Republike. Konačno mu i predbacivaju, da je kriv na smrti dvoje dice.

Farnika Antona Szemellikera odsudu na sudu u Šopronu na smrtnu kaštigu. Isti dan, 10. aprila, ga ustrilju. Jedan dan kasnije je došla obavijest od Vrhovnoga suda iz Budimpešte, da farnik Anton Szemelliker nije kriv i da ga moraju pustiti na slobodu.


Prezentacija igrokaza „100 ljet fileška buna i smrt farnika Antona Szemellikera“.


Pred egzekucijom si želji farnik Szemelliker poslidnju spovid.


Nabito puna općinska dvorana u Filežu.

Oko 30 ljudi involvirano u igrokazu

Igrokaz „Fileška buna 1919. i nje žrtve“ temelji na istiniti zbivanji. U realiziranje kusića iz pera Martina Jordanića je bilo uvezano kih 30 ljudi. Na pozornici je stalo prik 20 peršon iz Fileža. Neki su jur imali iskustvo pri igranju igrokazov, a drugi opet su po prvi put stali na pozornici.


Režiserka igrokaza Heli Domnanović

O igrokazu je rekla režiserka Heli Domnanović, da je nastao po istiniti dogodjaji. Filešci da su si sigurni, da su se zbivanja tako odigrala, drugačije da bi bili pitali povjesničare. Nikako nisu kanili nešto prezentirati, ča ne odgovara istini, odnosno ča nije povjesno dokumentirano, tako Heli Domnanović.

Od ekipe glumcev je jur jedan dio postojao, a zadnjih pet glumcev je našla koncem februara, tako režiserka fileškoga igrokaza o farniku Szemellikeru, Heli Domnanović.

Igrokaz „Fileška buna 1919. i nje žrtve“ je prezentirala projektna kazališna grupa do sada tri pute tim, da su i generalnu probu bili otvorili za gledatelje. Nedilju je bila poslidnja predstava. Na sve tri termine je došlo kih 500 ljudi.

Spomenmaša i polaganje vijenca

Jur pred igrokazom je nedilju otpodne u fileškoj crikvi održana spomenmaša, a na Szemellikerovom grobu na fileškom cimitoru su položili vijenac. Povjesničar Nikola Benčić je referirao o zadnjem putu Antona Szemellikera.


Spomenpriredba u Filežu …


… u čast farnika Antona Szemellikera …


… pri koj je referirao povjesničar Nikola Benčić o zadnjem putu farnika.

Filešci su si svisni povijesti

Fileška buna i usmrćenje farnika Szemellikera su još svenek tema u selu, je rekao predsjednik Literarnoga i kulturnoga društva Filež (LIKUD) Franjo Palković. Društvo je glavni pokretač spomenpriredab u Filežu.

Jur kot dica, da su čuda čuli, ča se je u selu godalo. 100. obljetnica da je dobra prilika, da se opet spominja tih dogodjajev.

Ta spominak valja onim ljudem, ki su se ončas suprotstavili diktaturi i ki su pri toj buni zgubili svoj žitak.


Na grobu Antona Szemellikera na fileškom cimitoru su položili vijenac

Ljudi zbog egzekucije šokirani

Ljudi da su jako potreseno reagirali na egzekuciju farnika Szemellikera, jer su znali da nije bio kriv.

Ondašnji politički komisari da su ali tribali uzrok, da ga odsudu i da prestrašu sve druge, ki su se kanili suprotstaviti sistemu, tako Franjo Palković.


Franjo Palković, predsjednik LIKUDA

Lani održana maša zadušnica u Šopronu

U prošlom ljetu je na inicijativu Szemellikerove rodbine iz Vulkaprodrštofa farnik Ivan Karall u Crikvi Svetoga Duha u Šopronu služio mašu zadušnicu za mučenika Antona Szemellikera.

Benčićeva radiodrama o sudbini Szemellikera

U osebujnom izdanju Kulturnoga tajedna je Hrvatska redakcija 8. aprila emitirala prvu gradišćanskohrvatsku radiodramu, ku je napisao Nikola Benčić.

Praizvedba radiodrame „Pop Antun iz Fileža“ je bila 11. julija 1982. ljeta.

Opširno izvještavanje i na radiju i u televiziji

Opširan radijski izvještaj o spomen-priredba u Filežu i u Šopronu predvidjamo za osebujno izdanje našega magazina „Poslušajte priliku“, na Veliki četvrtak 18. aprila od 18.15h do 18.45h.

Tajedni televizijski magazin „Dobar dan Hrvati“ će na Vazmenu nedilju, 21. aprila izvještavati o dvi veliki spomen-priredba u Filežu i u Šopronu.

Vulkaprodrštof
Vulkapordány
Wulkaprodersdorf
Šopron
Sopron
Ödenburg
Filež
Füles
Nikitsch