Spomenploča Antonu Szemellikeru u Juri
11.27.2019.

Bivšemu fileškomu farniku Antonu Szemellikeru, koga su pred 100 ljeti ubile komunističke vlasti i farniku Francu Wohlmuthu iz Lekindrofa, ki je imao spodobnu sudbinu, su sada na zidi gimnazije Czuczor Gergely u Juri podigli spomenploču. Obadva mučeniki su pohadjali benediktinsku gimnaziju u Juri.

Spomentablu su podigli društvo „Sveti Mauro“ benediktinskoga reda i študentsko društvo benediktincev u Juri. Pri otkrivanju je rekao priror Kelemen Sárai-Szabó, da su obadva mučeniki posvidočili svojom peldom, kako su bili vjerni svojoj vjeri, svojemu pozvanju i Bogu, a spomentabla neka bi upomenjivala na moć vjernosti i izdržljivosti i na neizmjernu vridnost življenja za druge.

Spomentabla visi na benediktinskoj gimnaziji u Juri


Spomenploča na ugarskom jeziku mučenikom Antonu Szemellikeru i Ferencu Wohlmuthu u Juri

Fileškoga farnika Antona Szemellikera su ugarski komunisti veljek po Prvom svitskom boju odsudili na smrt i ga 10. aprila 1919. ljeta u Šopronu umorili. Uzrok je bilo buntovanje stanovnikov protiv novih odredbov Ugarske Sovjetske Republike pod peljanjem Béle Kuna.

Proces beatifikacije je u toku

Za obadva mučenike su ljetos pokrenuli proces beatifikacije. Antonu Szemellikeru su ljetos podigli još dvi spomenploče, i to na stijeni u crikvenom dvoru domaćega sela u Vulkaprodrštofu kot i na onoj zgradi Šoprona, u koj su ustriljili onda 37-ljetnoga fileškoga farnika u Šopronu. U Filežu su se u aprilu spomenuli sudbine farnika Szemellikera i takozvane fileške bune pred 100 ljeti.

Mučeniki Anton Szemelliker i Ferenc Wohlmuth

ORF Hrvati

Vulkaprodrštof
Vulkapordány
Wulkaprodersdorf
Šopron
Sopron
Ödenburg
Filež
Füles
Nikitsch